Kalkunstald, Holland

Kyllingestald, Schweiz

Kyllingestalde, England

Økologisk æglæggerstald, Canada

Æglæggerstald, Canada

Kyllingestald, Finland

Kyllingestald, Norge

Kyllingestald, England

Økologiske læggehøns, Canada

Æglæggerstald, Norge

Kyllingestald, Rumænien

Kalkunstald, Tyskland

Italy

CoronaD – luftindtag til fjerkræproduktion

  • DACS Video Channel

For at opnå gode resultater som fjerkræproducent er det afgørende, at miljøet i stalden er optimalt. DACS har udviklet CoronaD ventilationsenheden, som sørger for en præcis regulering af forholdet mellem indkommende luft og varm staldluft. Dette sikrer, at kun tempereret luft fordeles i stalden, hvilket eliminerer kuldenedfald, træk og våd strøelse i dyrenes opholdszone.

Opblandingen af den indkommende luft med varm staldluft, og den konstante cirkulation af denne tempererede luft, sikrer et godt klima hvor strøelsen holdes tør, hvilket dermed sikrer dyrenes velfærd. Produktionen af ammoniak i strøelsen minimeres, når den holdes tør, og den konstante luftbevægelse bortskaffer CO2 fra dyrene. 

CoronaD enheden udnytter den varme luft, som ligger lagret under loftet, ved simpelthen at suge den ned og blande den med indkommende luft. Derefter fordeler enheden denne tempererede luft videre ud i rummet og ned til dyrene. En simpel løsning, som sikrer klimaet i stalden og bringer varmebesparelser på mellem 50% og 70% sammenligned med andre systemer.

Læs eller download vores produktblade om ventilation