Kalkunstald, Holland

Kyllingestald, Schweiz

Kyllingestalde, England

Økologisk æglæggerstald, Canada

Æglæggerstald, Canada

Kyllingestald, Finland

Kyllingestald, Norge

Kyllingestald, England

Økologiske læggehøns, Canada

Æglæggerstald, Norge

Kyllingestald, Rumænien

Kalkunstald, Tyskland

CoronaD – luftindtag til fjerkræproduktion

  • DACS Video Channel

For at opnå gode resultater som fjerkræproducent er det afgørende, at miljøet i stalden er optimalt. DACS har udviklet CoronaD ventilationsenheden, som sørger for en præcis regulering af forholdet mellem indkommende luft og varm staldluft. Dette sikrer, at kun tempereret luft fordeles i stalden, hvilket eliminerer kuldenedfald, træk og våd strøelse i dyrenes opholdszone.

Opblandingen af den indkommende luft med varm staldluft, og den konstante cirkulation af denne tempererede luft sikrer godt klima og dermed god trivsel i stalden, holder strøelsen tør og bortskaffer affaldsstofferne. Produktionen af ammoniak fra strøelsen minimeres, når den holdes tør, og den konstante luftbevægelse ibortskaffer CO2’en. 

CoronaD enheden udnytter den varme luft, som ligger lagret under loftet, ved simpelthen at suge den ned og blande den med indkommende luft. Derefter fordeler enheden denne tempererede luft videre ud i rummet og ned til dyrene. En simpel løsning, som sikrer klimaet i stalden og bringer varmebesparelser på op til 70% - år efter år.

Læs eller download vores produktblade om ventilation