Stald til slagtesvin, Urs Berger, Schweiz

Urs Bergers, Schweiz

Urs Berger, Schweiz

Svinestald, Urs Berger, Schweiz

Jeg er tilfreds...

  • DACS Video Channel
Urs Berger fra Schweiz er erfaren svinebonde. Berger er anden generation på den 100 ha store gård i landsbyen Oberbottigen. Han installerede i 2013 DACS’ ventilation i en ny svinestald med plads til 1000 slagtesvin. I den nye stald, har dyrene mulighed for at gå fra stalden ud i et indelukke under åben himmel. Alligevel vælger de ofte at holde sig inden døre, og Urs Berger giver den meget effektive ventilation æren for, at dyrene foretrækker dette.

Urs Berger fra Schweiz er erfaren svinebonde. Berger er anden generation på den 100 ha store gård i landsbyen Oberbottigen. Han installerede i 2013 DACS’ ventilation i en ny svinestald med plads til 1000 slagtesvin. I den nye stald, har dyrene mulighed for at gå fra stalden ud i et indelukke under åben himmel. Alligevel vælger de ofte at holde sig inden døre, og Urs Berger giver den meget effektive ventilation æren for, at dyrene foretrækker dette.

- Ventilationen fungerer fint. Indeklimaet er godt, og stalden er tør. Systemet fra DACS er meget anderledes end de ventilationssystemer, jeg ellers havde læst om, og det var tydeligt, at her var der viden bag, forklarer Urs Berger, som efter at have læst yderligere på lektien besluttede sig for at installere et system fra DACS.

Ventilation uden træk
I Schweiz lægger man megen vægt på dyrevelfærd, og landmanden kan få tilskud til sin svineproduktion, hvis han opfylder bestemte kriterier. Et af dem er, at dyrene skal have adgang til at komme ud i det fri.

- Mit fokus var på at få et ventilationssystem, hvor der ikke blev skabt træk omkring åbningerne til udearealet. Hvis der opstår træk i dette område, vil dyrene kun nødtvunget passere igennem åbningen. DACS løste ovennævnte udfordringer ved at balancere trykket i stalden meget tæt på normalt atmosfæretryk. Herved undgås træk gennem åbningerne til udearealet og ukontrolleret varmetab. Ventilationssystemet belufter lejearealet med tempereret, tør luft med en relativt høj lufthastighed. Det holder lejearealet tørt og fjerner forureningsstoffer (bl.a. CO2) - uden at der skabes træk.

Rene, rolige svin
- Svin er meget følsomme dyr og det er meget let at se, hvis der er noget galt med miljøet i stalden, for så bliver de nervøse og aggressive og begynder at bide hinanden eller besørge de forkerte steder i boksen, forklarer Urs Berger.

Derfor er svinenes opførsel også den perfekte målestok for, om forholdene i stalden er optimale; og det er de hos Urs Berger. Svinene er rene, der er ro i stalden, der er ingen halebid og lejet er tørt.

- At dyrene vælger at være inde selv i godt vejr, er for mig et godt bevis på, at ventilationen skaber et rigtig godt klima i stalden. Luften i stalden er faktisk så god, at jeg ikke lugter af gris efter en tur i stalden. Endnu et godt bevis for systemets duelighed. Jeg er tilfreds, siger Urs Berger.

Urs Berger er ikke alene om at være tilfreds med de resultater, ventilationen skaber i svinestalden. Hans Liniger fra Schweinstallbau-Bertungsbüro, siger: 

- Når dyrenes stofskifte er højt, producerer de megen fugt og varme og det kræver et højt luftskifte i stalden at bortskaffe denne mættede luft. Corona’en fra DACS blander frisk, iltrig luft og varm staldluft og sender det ind i stalden i præcise mængder. Denne tempererede luft bringer ilt til dyrene og fjerner samtidig den overflødige varme og fugt fra stalden, som derved forbliver tør og behagelig, hvilket er væsentligt for at opnå + 950 gram daglig tilvækst.

Download artiklen her