Her Royal Highness Princess Benedikte visiting DACS, Hannover Fair 2014

Our test facilities

DACS receiving the Danish Sustainability award 2014

Elektronikskrot

  • DACS Video Channel

DACS A/S lever op til WEEE-direktivets krav om producentansvar for Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), herunder mærkning af produkter, vejledning til kunderne og etablering af returordning for udtjent udstyr.

WEEE direktivet er i Danmark indført ved lov nr. 385 af 25. maj 2005 og Miljøministerens Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005. Alle de af DACS’ produkter, der er omfattet af reglerne, er mærket i overensstemmelse med lovgivningen. Det synlige tegn er dette symbol:

elektronikskrot

Symbolet angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du køber et nyt tilsvarende produkt, eller det skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne.

Returtagning af produkter
Den oprindelige producent skal modtage det udtjente udstyr til miljømæssig forsvarlig bortskaffelse. Som regel foregår det ved, at leverandøren af nyt tilsvarende udstyr tager det udtjente udstyr retur.

Hvis der ikke købes nyt DACS-udstyr, kan bestilling af bortskaffelse af ældre udstyr ske ved henvendelse til os på oc@dacs.dk eller tlf. 75 77 19 22. Vi modtager WEEE til bortskaffelse uden beregning. Forsendelsesomkostninger afholdes af afsender.