Erwin Nijssen, Holland

Kyllingestald, Erwin Nijssen, Holland

På alle måder overbevisende

  • DACS Video Channel
Erwin Nijssen fra Grashoek i Holland har været fjerkræfarmer hele livet. Faktisk har han arbejdet med kyllinger, siden han begyndte at gå, og han er i dag en meget dygtig og erfaren landmand. Det solide branchekendskab har sat ham i stand til at udvide forretningen på et meget konkurrencepræget marked. Erwin Nijssen har fem fjerkræhuse.

- Alle fem huse ligger side om side, så i princippet skulle produktionstallene været identiske for alle husene set over en to-årig produktionscyklus. Men det er de ikke, siger Erwin Nijssen.

Signifikant forskellige data
Erwin undrede sig over produktionstallene fra det nyeste af de fem huse, hvor han har installeret ventilationssystemet fra DACS.

- Systemet fra DACS fungerer helt anderledes end de systemer, jeg har i de andre huse, og jeg er overbevist
om, at det er derfor jeg har helt andre - og meget bedre - produktionsresultater i dette hus. Foder- og vandingssystemer
er identiske i alle huse, så hvad andet end ventilationssystemet kan forklare forskellen?

Lavere varmeforbrug
Produktionsresultaterne i de fire ældste huse er som nævnt meget ens. I huset med DACS ventilation har vækstraten altid været bedre. Ikke bare for de første 2-3 hold, men for hvert eneste hold siden Erwin Nijssen begyndte at producere i huset i 2007. Gennemsnitsvægten på kyllingerne fra dette hus er markant højere (+100 gram på dag 41), og DACS-huset har leveret de bedste produktionsresultater nogensinde.

- Derudover er varmeudgifterne meget lavere i DACS-huset sammenlignet med den andre fire huse, siger Erwin Nijssen.

Som understregning af udsagnet fremlægger Erwin Nijssen data fra en produktion i vinteren 2011. Disse data viser varmeforbruget for hver af de fem stalde. Variationen staldene imellem er naturligvis mindre om sommeren, men besparelserne set over et år er stadig betydelige.

Tør strøelse
Besparelserne på varmeforbruget skyldes funktionaliteten i ventilationssystemet fra DACS. “De fysiske love gælder stadig, og da varm luft er lettere end kold luft, vil den varme luft ophobe sig under loftet.” Denne varme luft blander DACS-ventilationen med frisk luft udefra, og den konstante luftcirkulation holder strøelsen tør og bringer iltholdig luft ned til kyllingerne.

- Jeg er overbevist om, at systemets måde at fungere på er årsagen til, at strøelsen i dette hus er i optimal og at resultaterne fra dette hus i det hele taget er bedre end i de andre huse. Ingen tvivl om det, siger Erwin Nijssen.

Lavere forbrug af antibiotika
En meget lovende ekstra-gevinst ved det gode klima i det DACS-ventilerede hus er, at forbruget af antibiotika i dette hus er lavere end i hvert af de fire andre huse. En sammenligning mellem husene foretaget af Nijssens dyrlæge viser en 40 % reduktion i forbruget af antibiotika i DACS-huset i 2010 og en 55 % reduktion i 2011.

Markante besparelser
- I sammenligning med mine kolleger i branchen, er de lettest tjente penge dem, jeg sparer pr. hold. I DACS-stalden er besparelserne markante og produktionsresultaterne i top. Hvad mere kan man ønske sig!

Varmeforbruget i Erwin Nijssens stalde
Hus Varmeforbrug/kylling
1 7.0 Euro cent
2 6.5
3 4.5
4 6.5
5 1.5 (DACS ventilation)

 

Download artiklen her