Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte besøgte DACS, Hannovermessen 2014

For udviklingen af MagFan modtog DACS EBAEs danske bæredygtighedspris 2014

Vores vindtunnel er et vigtigt redskab i vores udviklingsarbejde

Handelsbetingelser

  • DACS Video Channel

Betingelser: Orgalime S2012 (Leverancer af mekaniske, elektriske og elektroniske produkter) kendt og accepteret af begge parter uanset eventuelle betingelser anført i købers ordre eller ordrebekræftelse, som måtte afvige herfra, med mindre DACS har givet skriftlig, særskilt accept af disse. Køber accepterer desuden følgende: Betaling: Netto kontant forud med mindre andet udtrykkeligt står anført i ordrebekræftelse eller faktura fra DACS. Såfremt betaling ikke har fundet sted senest på forfaldsdato, tilskrives renter med 1,5 % pr. måned. Køber accepterer delleverancer. 

INCOTERMS (2010): FCA DACS, Danmark, med mindre andet udtrykkeligt står anført i ordrebekræftelse fra DACS. 

Køber skal omgående inspicere vareleverancen. Klager over vareleverancen skal ske skriftligt og være DACS i hænde senest 8 (otte) dage fra leverance. Senere klager anerkendes ikke. 

Eventuelle tvister afgøres i henhold til dansk ret ved retten i Aarhus, Danmark.