Kalkunstald, Holland

Æglæggerstald, Canada

Kyllingestald, Schweiz

DACS' testfacilitet

Kyllingestalde, England

Kyllingestald, Holland

Kyllingestald, Schweiz

Svinestald, Hviderusland

Økologisk æglæggerstald, Canada

Kyllingestalde, Australien

Æglæggerstald, Norge

Kyllingestalde, New Zealand

Kyllingestalde, Australien

Svinestalde, Australien

Ventilation til fjerkræ- og svinestalde

  • DACS Video Channel

DACS' ventilationssystemer til fjerkræ- og svinestalde har unikke funktioner, som tilgodeser dyrevelfærd og sikrer en rentabel produktion.

Ventilationen sikrer et højt luftskifte, holder stalden tør, fjerner CO2 fra dyrenes opholdszone, og sørger for en jævn fordeling af den indkommende tempererede luft overalt i dyrenes opholdszone.

Systemets funktionalitet sikrer dyrevelfærd og trivsel, og giver besparelser på energiforbruget til opvarmning på mellem 50% og 70% i de stalde, der bruger varme til at opretholde driftstemperaturerne. Væsentlige besparelser, der er med til at sikrer en rentabel produktion. Dette uden at gå på kompromis med klima og dyrevelærd!

Læs eller download vores produktblade om ventilation.