Kalkunstald, Holland

Æglæggerstald, Canada

Kyllingestald, Schweiz

DACS' testfacilitet

Kyllingestalde, England

Kyllingestald, Holland

Kyllingestald, Schweiz

Svinestald, Hviderusland

Økologisk æglæggerstald, Canada

Kyllingestalde, Australien

Æglæggerstald, Norge

Kyllingestalde, Australien

Kyllingestalde, New Zealand

Svinestalde, Australien

Ventilation til fjerkræ- og svinestalde

  • DACS Video Channel

DACS' patenterede ventilationssystemer til fjerkræ- og svinestalde har unikke funktioner, som tilgodeser dyrevelfærd og sikrer en rentabel produktion.

Ventilationen sikrer et højt luftskifte, holder stalden tør, fjerner CO2 fra dyrenes opholdszone, og sørger for en jævn fordeling af den indkommende luft overalt i dyrenes opholdszone.

Ventilationssystemet påvirker også indtjeningen i positiv retning. Systemets funktionalitet giver besparelser på energiforbruget til opvarmning på mellem 50 og 70% i de stalde, der bruger varme til at opretholde driftstemperaturerne. Væsentlige besparelser, der sikrer en rentabel produktion.

Læs eller download vores produktblade om ventilation.