Kalkunstald, Holland

Stald til læggehøns, Canada

Svinestald, Hviderusland

Kyllingestald, Schweiz

DACS' testhal med Nordeuropas største vindtunnel

Fjerkræstalde, England

Kyllingestald, Holland

DACS ventilation, drikke- og fodersystem i en helt ny kyllingestald, Schweiz

Svinestald, Hviderusland

Stald til økologiske læggehøns, Canada

DACS' ventilation klarer alle klimaforhold. Her er det en canadisk stald til læggehøns i 30 minusgrader.

I varme klimazoner som Filippinerne klarer vores ekstremt energieffektive Magfan opgaven

Hus til læggehøns, Norge

Kalkunstald, Tyskland

Ventilation til fjerkræ og svin

  • DACS Video Channel

DACS' patenterede ventilationssystemer til fjerkræ- og svinestalde har unikke funktioner, som tilgodeser dyrevelfærd og sikrer en rentabel produktion.

Ventilationen sikrer et højt luftskifte, holder stalden tør, fjerner CO2 fra dyrenes opholdszone, og sørger for en jævn fordeling af den indkommende luft overalt i dyrenes opholdszone.

Ventilationssystemet påvirker også indtjeningen i positiv retning. Systemets funktionalitet giver besparelser på energiforbruget til opvarmning på 50 % i de stalde, der bruger varme til at opretholde driftstemperaturerne. Væsentlige besparelser, der sikrer en rentabel produktion.

Læs eller download vores produktblade om ventilation.