Svinestald, Hviderusland

Svinestald, Rusland

Svinestald, England

Svinestald, Hviderusland

Svinestald, Schweiz

Italy

CoronaS - luftindtag til svine- & fjerkræproduktion

  • DACS Video Channel

Et ustabilt klima skaber stress og uhensigtsmæssig adfærd blandt dyr og kan have alvorlig negativ indflydelse på tilvækst og driftsøkonomi. CoronaS ventilationsenheden fra DACS sikrer et stabilt klima i stalden ved at blande og opvarme luft udefra med varm staldluft, inden den blandede luft fordeles jævnt i hele stalden.

Igennem vækstperioden, og afhængig af årstiden, ændres blandingsprocenten mellem den indkommende luft og varm staldluft automatisk, hvilket sikrer, at det altid er tempereret luft der ledes ned til dyrene. Den konstante luftbevægelse i hele stalden fjerner affaldsstoffer som CO2 og ammoniak og sikrer, at dyrenes opholdszone holdes tør og behagelig under alle forhold. 

Recirkulationen af den varme luft gør anlægget meget energibesparende. I stalde, hvor der tilføres varme, kan blandingsfunktionen reducere varmeforbruget med 50 til 70% i forhold til andre anlægstyper.

CoronaS er en enkel og driftsikker løsning, som sikrer optimalt klima og velfærd i stalden året rundt.

Læs eller download vores produktblade om ventilation.