DACS – energieffektive klimaløsninger

  • DACS Video Channel

Et DACS ventilationssystem sikrer klimaet i din stald året rundt. Den konstante tilførsel af tempereret luft til dyrene sikrer et perfekt klima og et højt dyrevelfærd. Samtidig er det markedets mest energieffektive, da energiforbruget er mellem 50% og 70% lavere end ved drift af andre kendte systemer. 

Læs eller download vores produktblade.