Kyllingestalde hos Ann Andersen, Danmark

Kyllingestald, Ann Andersen, Danmark

Kyllingestalde, Ann Andersen, Danmark

Lavt foderforbrug og god tilvækst

  • DACS Video Channel
Ann Andersen fra Arden har produceret kyllinger siden 1997. Hun har haft DACS’ ventilationssystem både i ældre, utætte bygninger og i de nye stalde, som blev bygget i 2010. Hendes kyllinger er sunde og vokser godt, og en undersøgelse af dyrene har vist, at deres luftrør er klare som glas, hvilket indikerer, at luften, de indånder, er frisk og iltholdig.

- Lige fra begyndelsen har jeg arbejdet hårdt på at optimere min produktion, for kun fordi mine dyr trives kan jeg leve af at producere slagtekyllinger. Jeg forsøger konstant at være på forkant med udviklingen, og jeg kan se det betaler sig i den sidste ende.

Efter en snestorm i begyndelsen af 2010 blev Ann Andersens eksisterende bygninger kraftigt beskadiget. Bygningerne måtte rives ned og nye opføres. Dette har naturligvis gjort nogle ting lidt nemmere, men de daglige udfordringer med dyrene er stadig lige store.

- Ikke to flokke kyllinger er ens, så hver gang, jeg får nye dyr, er jeg til en ny eksamen.

Ensartet temperatur året rundt
Ann havde fået installeret DACS ventilation i de gamle stalde, da det var det eneste system, der kunne ventilere ordentligt i disse stalde.

- De gamle huse var meget utætte, og det eksisterende undertrykssystem kunne ikke klare opgaven, men jeg var overbevist om, at et system fra DACS kunne hjælpe mig med at skabe et godt klima i mine stalde. Systemet virkede efter hensigten, og derfor var det naturligt at installere samme anlæg i de tre nye stalde.

- Med et ventilationssystem fra DACS kan jeg dirigere luften derhen, hvor jeg vil have den, og jeg kan blande den indkommende luft med varm staldluft, når det er det, der skal til for at opretholde det ønskede klima i stalden. Der er altid et behageligt klima og en fuldstændig ensartet temperatur i stalden. Jeg frygter hverken ekstrem vinter eller hede sommerdage, for jeg ved, at jeg med mit DACS system har værktøjerne til at opretholde det ønskede klima i stalden.

Produktionsresultater i top
Ann Andersens produktionsresultater er i top, og dette skyldes naturligvis kvaliteten af de daggamle dyr, foderkvaliteten og vandkvaliteten, men, siger hun, absolut også luftkvaliteten i stalden.

- Beviset på at der i mine stalde er en særdeles god luftkvalitet er, at jeg for et år siden igennem nogle hold fik undersøgt dyrenes sundhedstilstand. Dette skete ved dissekering af nogle dyr, når de var omkring 21 dage gamle. Elanco Animal Health Denmark udførte dissekeringen af dyrene, og de bemærkede, at de sjældent havde set så flotte luftrør. De var klare som glas, hvor de normalt er mælkehvide. Årsagen blev tilskrevet luftkvaliteten i stalden. Flotte luftrør indikerer, at dyrene lever under optimale betingelser, hvor de bliver tilført ren og iltholdig luft igennem hele vækstperioden. Den gode luftkvalitet er med til at udvikle dyrenes lunger, og derigennem optimere dyrenes metabolisme. Den positive effekt er lavt foderforbrug og god tilvækst.

Ann producerer ni hold kyllinger pr år. Dyrene slagtes, når de er 34 dage, og der strøs 600-800 gram spagnum pr. m3 i stalden. Der efterstrøs kun, hvis der har været sygdom i flokken.

PRODUktionsresultater
  Maj 2014 April 2014 Marts 2014 Februar 2014 January
2014
August 2013 Juli 2013
Levende vægt ved
at 34 dage, gram
2076 2036 2131 2157 2150 2010 2043
Kg foder/ kg levende
vægt ved 34 dage
1,50 1,56 1,53 1,54 1,55 1,52 1,55
Vægt 1. uge, gram 186 182 189 209 196 188

203

 

Download artiklen her