HPC-Flex - multifunktionelt køle- & befugtningssystem

HPC-Flex & CoronaD

HPC-Flex - multifunktionel højtrykskøling

  • DACS Video Channel

HPC–Flex kølesystemet er et multifunktionelt system til køling, befugtning, iblødsætning, desinficering og medicinering i bygninger til animalsk produktion. Et korrekt dimensioneret kølesystem vil kunne reducere temperaturen i stalden væsentligt. Eksempelvis vil HPC-Flex kølesystemet på en tør, varm sommerdag kunne holde en staldtemperatur, der ligger op til 18o°C under udetemperaturen. Systemets fleksibilitet giver mulighed for med ét system at køle i én, to eller flere klimazoner.

Kan tilpasses alle staldsystemer
HPC-Flex kan tilpasses enhver staldtype, hvilket naturligvis også giver mulighed for at placere det optimalt i forhold til eksempelvis ventilationssystemer. Den enkle løsning, hvor systemet køler én klimazone, er et start/stop system, som bliver aktiveret af en klimacomputer. Dette system kan installeres med en eller to strenge på langs i stalden afhængig af bygningens bredde og af, hvilken ventilationstype der er installeret i stalden.

I stalde, hvor der er behov for at etablere flere klimazoner - eksempelvis et stort kompleks til søer - er kravet, at der kan køles individuelt i hver enkelt klimazone. Derfor er det nødvendigt at installere en højtryksmagnetventil ved indgangen til hver klimazone og derfra føre højtryksrørene ind i den enkelte klimazone. Magnetventilen kobles direkte til klimacomputeren, der styrer klimaet i den givne klimazone. Da vandtilførslen til systemet varierer i takt med, hvor mange rum, der har brug for køling, er det nødvendigt at hastighedsregulere selve pumpen med en frekvensomformer.

Sikkerhed
Frekvensomformeren er koblet til en elektronisk trykmåler, som sørger for, at vandtrykket i systemet konstant er 65 bar. Dette sikrer en ensartet tågedannelse i stalden og dermed en konstant køleeffekt. Frekvensomformeren fungerer også som motorbeskyttelse for pumpen og er programmeret til at stoppe 10 sekunder efter eventuelt trykfald på systemet (f.eks. forårsaget af manglende vandforsyning eller af et brud på systemet). I denne situation sender frekvensomformeren en alarm, hvis den er koblet til et alarmanlæg.

Læs eller download vores produktblade om køle- & varmeanlæg.  

SPECIFIkationer            
Ydelse
l/min
Motor RPM Frekvens-omformer
On/off Maks. antal dyser Dyse-størrelse
1,2 - 6,4 1,1 kW 1400 x   9 - 42 8,7 l/t
4,0 - 21,0 4,0 kW 2800 x   28 - 144 8,7 l/t
6,4 1,1 kW 1400   x 42 8,7 l/t
12,8 2,2 kW 2800   x 88 8,7 l/t
 21  4,0 KW 2800   x 144 8,7 l/t