LifeLine leverer store vandmængder uden at spilde

LifeLine sikrer rigeligt vand

LifeLine leverer vand til dine kyllinger uden at dryppe

LifeLine - drikkesystem til fjerkræ

  • DACS Video Channel

DACS' drikkesystem til fjerkræ, LifeLine, giver dyrene uhindret adgang til friskt vand og sikrer dem dermed optimale vilkår de første kritiske dage i stalden. Selv under ekstreme forhold leverer systemet rigeligt vand til dyrene.

Der er ofte blevet stillet spørgsmålstegn ved drikkeniplers evne til at levere tilstrækkeligt vand. Sammenlignende undersøgelser mellem drikkenipler og DACS’ LifeLine med åbne vandere viser, at der under alle forhold opnås bedre slagtevægt ved brug af åbne vandere. Samtidig er LifeLine systemet absolut drypfrit, hvilket er væsentligt for at sikre tør strøelse og et godt miljø i stalden.

Små og store kopper
De to typer drikkekopper i LifeLine systemet er tilpasset de forskelligheder, som fjerkræproduktionen byder på. Fælles for systemerne er, at dyrene drikker fra et åbent vandspejl og altid kan få den mængde vand, de har behov for. Den mindste kop bruges til kyllinger, forældredyr etc. og til opdræt af kalkuner op til 10-12 kilo. Den store kop bruges til de tungere kalkuner.

Ved indsæt af kyllinger
Ved  indsætning  af  et  nyt hold  daggamle kyllinger  lægges  en flydebold i koppen, som aktiverer niplen i bunden af koppen, når vandstanden er for lav. Efter 2-3 dage fjernes flydebolden, og kyllingerne aktiverer selv niplen. Hvis systemet bruges til opdræt af kalkuner, skifter man til den store kop efter  6-8 uger. Benytter man et starthus i forbindelse med et væksthus, bruger man den lille kop i starthuset og den store, når kyllingerne flyttes ind i væksthuset.

Højtryk 
LifeLine systemet arbejder med et højt vandtryk. Dette har den fordel, at systemet bliver mindre sårbart overfor varierende højde på linien, hvor et nippelsystem ikke tåler megen variation, før det går ud over systemets funktion.

Læs eller download vores produktblade om øvrigt udstyr.