Danmark

Holland

Canada

Canada

Danmark

Hviderusland

Indonesien

Schweiz

England

Tyskland

Schweiz

Norge

Rumænien

England

Investeringsafkast - sunde dyr og en sund bundlinje

  • DACS Video Channel

Fjerkræ- og svineproduktion kræver en hel del energi, og netop derfor har vi arbejdet hårdt på at reducere dine driftsomkostninger til et minimum. Vi arbejder løbende på at udvikle produkter, der vil hjælpe dig med at nå dine mål: sunde dyr og en sund bundlinje.

Fokus på energieffektivitet
Vores overordnede filosofi er at maksimere energieffektiviteten, og det er omdrejningspunktet i alt, vi gør. Derfor er alle vores systemer designet til at give dig den bedste energieffektivitet og de mest holdbare produkter på markedet. Vores fokus på energieffektivitet betyder, at dine investeringer er tjent hjem hurtigere end vanligt.

Når dine kyllinger eller grise er helt små, er det nødvendigt at tilføre varme for at sikre deres trivsel. Senere, når dyrene selv producerer masser af varme, er det vigtigt at udnytte denne varme og ventilere, så CO2 og ammoniakdampe ledes ud af stalden for at holde dyrene sunde og strøelsen tør.

Varme er en værdifuld ressource
Den overskydende varme, som dyrene producerer, er en værdifuld ressource, som vi udnytter i vores ventillationssystem. 

Vores Corona ventilationssystem adskiller sig fra andre ventilationssystemer, du har hørt om, da det er det eneste system på markedet, der udnytter varmen fra dyrene og blander denne varme luft med frisk luft udefra. Dette giver enorme besparelser på din varmeregning. Faktisk forholder det sig sådan, at hver gang, du bruger 1KWh på at køre ventilationssystemet, sparer du hvad der svarer til 10 Kwh på din varmeregning.

Dertil kommer, at Corona'en skaber en meget veltempereret og ensartet luftstrøm, som når alle hjørner af stalden. Det er slut med kuldebroer, træk, våd strøelse og deraf følgende ammoniakdampe.

Stærk og holdbare kalorifere
Varme er en omkostning, som dårligt kan reduceres i begyndelsen af en produktion, hvor dyrene er små og har brug for varme. Derfor har vi fokuseret på at sælge den mest driftssikre og stærke kalorifere, du kan få. Vores kalorifere er galvaniseret og designet til brug i det barske klima i en fjerkræ- eller svinestald.

Hold styr på dine produktionsdata
Hele din produktion kan kontrolleres og overvåges af en af vores ACS styringer, som sikrer maksimal energieffektivitet og optimalt klima hver eneste dag gennem produktionsperioden og som samtidig holder styr på alle relevante produktionsparametre lige fra foder- og vandforbrug til daglig tilvækst. Disse produktionsdata kan opbevares lige så længe, du vil.