Svinestald, Hviderusland

Svinestald, Hviderusland

Svinestald hos Urs Berger, Schweiz

Svinestald, Hviderusland

Svinestald, Hviderusland

CoronaS - luftindtag til svine- & fjerkræproduktion

  • DACS Video Channel

Produktionseffektiviteten i en stald er tæt knyttet til det klima, der er i stalden. Et ustabilt klima skaber stress og uhensigtsmæssig adfærd blandt dyrene og kan have alvorlig negativ indflydelse på tilvækst og driftsøkonomi. CoronaS indblæsningsenheden fra DACS sikrer et stabilt klima i stalden ved at blande og opvarme luft udefra med varm staldluft, inden blandingsluften fordeles jævnt og uden trækgener i hele staldrummet.

Jævn varmefordeling
Afhængig af dyrenes alder og vejret udenfor tilfører CoronaS konstant en præcist beregnet mængde forvarmet luft til dyrenes opholdszone. Den konstante tilførsel af luft fjerner affaldsstoffer som CO2 og ammoniak og sikrer, at dyrenes opholdszone holdes tør og behagelig under alle forhold. Igennem vækstperioden justeres spjældene automatisk, så forholdet mellem luft udefra og varm staldluft altid er optimal. Den opblandede luft fordeles jævnt i staldrummet uden at udsætte dyrene for træk.

50 % lavere varmeudgifter
Den præcise blanding og forvarmning af den ventilerende luft gør det muligt at reducere varmeudgifterne med op til 50 % i forhold til traditionelle ventilationssystemer i de stalde hvor opvarmning er nødvendig.

Afhængig af dyrenes alder og årstiden blandes den indkommende luft med varm staldluft, hvilket sikrer, at det altid er tempereret luft, der ledes ned til dyrene. Recirkulationen af den varme luft gør anlægget meget energibesparende. I stalde, hvor der tilføres varme, kan blandingsfunktionen reducere varmeforbruget med 50 % i forhold til andre anlægstyper.

CoronaS er en enkel og driftsikker løsning, som sikrer optimalt klima og velfærd i stalden året rundt.

Læs eller download vores produktblade om ventilation.