Stald til kalkuner i Holland

Kyllingestald, Schweiz

Kyllingestald, England

Stald til økologiske læggehøns, Canada

Kyllingestald, Sverige

Kyllingestald, Finland

Kyllingestald, Norge

Kyllingestald, England

Stald til økologiske læggehøns, Canada

Hus til læggehøns, Norge

Kyllingestald, Rumænien

Kalkunstald, Tyskland

CoronaD – luftindtag til fjerkræproduktion

  • DACS Video Channel

For at opnå gode resultater som fjerkræproducent er det afgørende, at miljøet i stalden er optimalt. Effektiv regulering af temperatur og luftfugtighed fordrer, at den indkommende luft kan tilføres i præcise mængder.

DACS har udviklet CoronaD som sørger for en præcis regulering af forholdet mellem den indkommende luft og varm staldluft. Dette sikrer, at kun tempereret luft fordeles i stalden, hvilket eliminerer kuldenedfald, træk og våd strøelse i dyrenes opholdszone.

Klimaoptimering
I løbet af dyrenes vækstperiode - og afhængigt af udeklimaet - ændres spjældstillingen i CoronaD automatisk, så mængden af tilført luft passer præcist med, hvad der er nødvendigt for at opretholde det ønskede klima i stalden. 

Den aktive opblanding af den indkommende luft med varm staldluft sikrer godt klima og dermed god trivsel i stalden. Den konstante cirkulation af tempereret luft i dyrenes opholdszone holder strøelsen tør og bortskaffer affaldsstofferne. Produktionen af ammoniak fra strøelsen minimeres, når den holdes tør, og luftbevægelsen i dyrenes opholdszone bortskaffer CO2’en. 

50 % lavere varmeudgifter
Den præcise blanding af varm staldluft med indkommende luft i CoronaD enheden gør det muligt at reducere varmeudgifterne med op til 50 % i forhold til traditionelle ventilationssystemer.

CoronaD enheden udnytter den varme luft, som ligger lagret under loftet, ved simpelthen at suge den ned og blande den med indkommende luft. Derefter fordeler enheden denne tempererede luft videre ud i rummet og ned til dyrene. En simpel løsning, som sikrer klimaet i stalden og bringer store varmebesparelser - år efter år.

Læs eller download vores produktblade om ventilation