GSM-processor - alarmsystem til fjerkræ- og svinestalde

  • DACS Video Channel

GSM-processoren er et nemt betjent system, som kan videresende  besked om eventuelle alarmer til eksterne enheder som eksempelvis mobiltelefoner og  eksterne alarmsystemer.

Sammenkoblet med enten ACS2 eller ACS6 managementsystemerne kan GSM-processoren håndtere op til 255 forskellige typer alarmer. Alarmerne er inddelt i kategorier, der dækker alt fra strømudfald, fugt og temperatur til foder- og vandforbrug.

Brugeren vælger selv, hvilke forhold, han gerne vil have GSM-processoren til at slå alarm om, og processoren sender en SMS med besked om alarmens indhold.

GSM-processoren kan også sende flere forskellige beskeder via SMS, som fortæller brugeren om tilstande, han på forhånd har ønsket at vide noget om.

Det er endvidere muligt at fjernstyre systemet med SMS’er fra mobiltelefon. Man kan f.eks. tænde varme eller lys i stalden ved at sende en SMS.

Ved alarm ringer GSM-processoren til en prioriteret liste på fire numre. Tager den første person ikke telefonen, ringer processoren efter en given periode videre til nummer to, tre, fire osv. på listen.

Læs eller download vores produktblade om styringer.